• انتخاب خدمات
  • انتخاب بیمار
  • ثبت خدمت
  • ثبت آدرس و تاریخ
  • پیش فاکتور
انتخاب خدمات

کار درمانی

 از مشتقات فیزیوتراپی می باشد که جهت انجام تمرینات فیزیکی و بازتوانی به بیم...

شرح خدمات

فیزیوتراپی

جهت ارتقا عملکرد و تقویت اندام ها مورد استفاده می باشد. این پروسیجر جهت بیمار...

شرح خدمات

بینائی سنجی

جهت اندازه گیری دید چشم ها و عملکرد آنها انجام می شود. این پروسیجر جهت بیمارا...

شرح خدمات

شنوایی سنجی

جهت اندازه گیری فرکانس گوش ها و عملکرد آنها انجام میگردد. این پروسیجر جهت بیم...

شرح خدمات

گفتار درمانی

به افرادی که دارای اختلالات گفتاری می باشند کمک می نماید. این پروسیجر جهت بیم...

شرح خدمات
© کلیه حقوق این سایت برای اسنپ دکتر محفوظ می باشد.